فنر های زیگزاگی :

همان طور که از اسم آن ها مشخص است شکل زیگزاگ مانند دارند. این فنر ها در صنعت مبل سازی. و صندلی های خودرو ها کاربرد فراوان دارند.
این فنر ها به صورت رول شده و یا سایز شده تولید می گردند.