فنر فشاری :

رایج ترین نوع فنر های موجود در صنعت فنر فشاری می باشند.
که کاربرد عمده ای در صنایع مختلف از جمله خودرو سازی ، کشاورزی ، پزشکی ، لوازم خانگی و.. دارند.

کلیه ابعاد تلورانس ها و شرایط فیزیکی و پارامتر های این نوع فنر ها در استاندارد DIN-2095 DIN-2096 تدوین گردیده است.

انواع فنرهای فشاری

فنرفشاری خود به انواع ساده ، کونیکال ، بشکه ای تقسیم می شوند.
فنر های فشاری با دو روش پیچش گرم و پیچش سرد تولید می گردند.
همچنین از مفتول های با مقطع مربع نیز جهت تولید این محصول استفاده می شود .
معمولا زمانی این اتفاق صورت می گیرد که طراح به دنبال تغییر شکل و نیروی بالاتر در فضای کمتر می باشد .

میزان ثابت فنر در فنر های فشاری تابعی از قطر مفتول ،و مدول الاستیسیته آن می باشد.
همچنین نسبت معکوسی با میزان قطر خارجی و تعداد حلقه های فعال فنر دارد.
در شکل زیر پارامتر های مهم یک فنرفشاری ساده به نمایش در آمده است.

فنر فشاری
فنر فشاری
فنر فشاری
فنر فشاری
فنر فشاری
فنر فشاری
فنر فشاری

انواع روش تولید :

فنر فشاری و پیچی به روش سرد :

جهت تولید انواع فنر با تیراژ بالا ، قطرمفتول پایین و تنش پسماند کم استفاده می شود.
از آن جمله می توان به تولید فنر های فیلتر ها ی روغن ، لوازم خانگی ، قطعات مکانیزم ها و … اشاره نمود.

فنر پیچی به روش گرم :

به منظور تولید فنر هایی با قطر مفتول بالا که تنش های داخلی زیادی را در هنگام فنر پیچی تولید می کنند .
توانایی تولید به روش سرد وجود ندارد از روش گرم استفاده می گردد.
در این روش قطعات بریده شده مفتول بعد از گداخته شدن درون دستگاه های مخصوص قرار داده می شود.
فرایند فنر فشاری و پیچی این گونه انجام می گردد.
از جمله این موارد می توان به فرایند تولید فنر های اکسل قطار ها اشاره نمود.
جهت افزایش میزان تختی فنر و جلوگیری از کج شدن آن تحت نیروی های بالا دو سر فنر سنگ زده می شود.