فنر کاسه نمد :

کاسه‌ نمد :(Radial shaft seal) نوعی درزگیر می‌باشد.
برای درزبندی شفت دوار و پوسته حاوی سیال استفاده می‌گردد.
از نشت سیال به بیرون از پوسته جلوگیری نماید.
در حقیقت «کاسه نمد » قطعه ای متشکل از سه قطعه فنر می باشد.
شامل واشر کاسه ای شکل، فلزی و نمد فشرده است.
مانع نشت سیالات در قطعات مکانیکی میشود .

اتصال بهتر

به جهت اتصال هر چه بهتر کاسه‌نمد به شفت و جلوگیری از نشت روغن به خارج بایستی قطعه لاستیکی با یک نیروی جمع شونده و مرکز گرا دائما به شفت متصل باشد.
این وظیفه به عهده فنر های کاسه نمد می باشد.

این فنر ها در قطر های مختلفی تولید و مصرف می شوند.
از جمله پارامتر های مهم این فنر می توان به قطر خارجی فنر ، قطر مفتول و قطر حلقه های فنر پیچ اشاره کرد.

فرایند تولید

فرایند تولید این فنر ها به گونه ایی است که ابتدا یک فنر فشاری با گام بسته به طول مد نظر تولید می شود.
قسمت سر این فنر به گونه ایی مخروطی تولید می گردد تا در فرایند بعدی توسط دستگاه و یا دست دو سر فنر در داخل یکدیگر قرار گرفته و فنر به صورت دایره ای شکل تولید گردد.