فنر پیچشی

By |2022-12-18T14:49:16+00:00جولای 19th, 2016|

فنر پیچشی : طراحی این نوع از فنر ها به گونه ای است که توانایی ایجاد و تحمل گشتاور