فنر حلزونی

By |2021-09-04T13:05:18+00:00آوریل 17th, 2019|

 فنر حلزونی : فنر حلزونی (Spiral Spring) که از تسمه و یا مفتولهای نوردی ساخته میشوند. برای ایجاد گشتاور