فنر حلزونی

By |2022-12-18T14:49:52+00:00آوریل 17th, 2019|

فنر حلزونی : فنر حلزونی (Spiral Spring) که از تسمه و یا مفتولهای نوردی ساخته میشوند. برای ایجاد گشتاور