فنر کششی

By |2022-12-18T14:40:10+00:00جولای 19th, 2016|

فنر کششی : این نوع فنر کششی در مکانیزم هایی که نیاز به نیرو های کششی می باشد استفاده